පස් ජාවාරම්කරුවන් නිසා උතුර අවදානමක – TNA මන්ත්‍රිගෙන් ජනපතිට ලිපියක්

2019-12-15 at 06:49

වැලි ගල් සහ පස් ප්‍රවානය සඳහා පැවති බලපත්‍රක්‍රමය අහෝසි කිරීමට රජය ගත් තීරණයත් සමග උතුරුපළාත තුල විශාල පරිසර හානියක් ආරම්භවී ඇති බැවින් එම ගැටලුවට කඩිනමින් විසඳුමක් දෙන ඉල්ලමින් දෙමල ජාතික සන්ධානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා ජනාධිපතිවරයා වෙත ලිපියක් යොමුකර තිිඛෙනවා.

අදාල බලපත්‍ර ක්‍රමය අහෝසි කර නිදහසේ එම කටයුතු සිදුකිරීමට ඉඩ ලැබීමත් සමග ජාවාරම්කරුවන් රැසක් උතුරු පළාත තු මහාපරිමාණයෙන් වැලි සහ පස් ජාවාරමේ යෙදී සිටින බවයි මන්ත්‍රීවරයා පෙන්වා දෙන්නේ.

මේ හරහා ඉතා කෙටි කාලයක් තුල උතුරු පළාත තුල බරපතල පරිසර ප්‍රශ්ණයක් නිර්මාණයවීමෙන් පවතින බව ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා ජනාධිපතිවරයා වෙත යවාඇති ලිපියේ දක්වා තිඛෙනවා.

මෙම ගැටලුව විසඳීම සඳහා වැලි ගල් සහ පස් ප්‍රවාහනය සම්බන්ධයෙන් පවතින නීති දැඩි කරන ලෙසයි මන්ත්‍රීවරයා ඉල්ලා සිටින්නේ.