පළාත් සභා ඡන්දය පැවැත්වීමේ බලය ජනපතිට?

2019-06-13 at 08:40

රට අරාජිකවීමට පෙර කඩිනමින් පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නැයි ඉල්ලීමක් කරමින් මැතිවරණ ප්‍රචන්ඩ ක්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා වෙත ලිපියක් යොමු කර තිබෙනවා.

පවත්නා නීතිය යටතේ පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීමේ හැකියාවක් ජනාධිපතිවරයා සතුව පවතින බවයි එහි දැක්වෙන්නේ.

මේ එම ලිපිය සම්බන්ධයෙන් නිව්ස් රේඩියෝවට කරුණු පැහැදිලි කරන මැතවරණ ප්‍රචන්ඩ ක්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයේ සම්බන්ධීකාරක මංජුල ගජනායක මහතා