පළාත් 3 කට අදත් තද වැසි

2019-12-15 at 07:06

සබරගමුව / බස්නාහිර / සහ වයඹ පළාත්වල හා ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ස්ථාන කිහිපයක අද පස්වරු 2 න් පසු වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකි බව කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

උතුර / නැගෙනහිර / හා ඌව පළාත්වලද වැසි වාර කිහිපයක් ඇතිවිය හැකියි.

ගිගුරුම් සහිත වැසි හටගන්නා අවස්ථාවලදී අකුණු අනතුරු අවම කරගන්නා ලෙසයි කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවට දැනුම් දෙන්නේ.