ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල කප්පාදුවක්

2019-12-11 at 06:52

අත්‍යවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් කෝට්ටේ මහ නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට අද රාත්‍රී 10 සිට පැය 7 ක ජල කප්පාදුවක් ක්‍රියාත්මකයි.

මිරිහාන / ඇතුල්කෝට්ටේ / පිටකෝට්ටේ / නුගේගොඩ / නාවල / ගංගොඩවිල සහ උඩහමුල්ල ප්‍රදේශවලට මෙම ජල කප්පාදුව බලාත්මක වනු ඇති.