ප්‍රදේශ රැසකට අදත් ගිගුරුම් සහිත වැසි

2019-11-15 at 16:36

දිවයිනේ ප්‍රදේශ රැසක අද පස්වරුවේ ගිගුරුම් සහිත වැසි සමග ප්‍රබල අකුණු අනතුරු ඇතිවිය හැකි විය බව ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසනවා.

ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවන අවස්ථාවලදී අකුණු අනතුරු අවම කර ගන්නා ලෙසයි ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ හා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ප්‍රදීප් කොඩිප්පිලි මහතා ජනතාවට දැනුම් දෙන්නේ.