ප්‍රදේශ රැසකට අද හවසට තද වැසි

2019-04-14 at 06:27

අද සවස දෙකෙන් පසු මධ්‍යම / සබරගමුව / දකුණ / ඌව / වයඹ සහ බස්නාහිර පළාත්වලත් අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයෙත් තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

සබරගමුව / මධ්‍යම / සහ ඌව පළාත්වලත් ගාල්ල / මාතර හා කලුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතැම් ස්ථානලවට මිලිමීටර් 50 ට වැඩි තරමක තද වර්ෂාපතනයක් ඇතිවිය හැකියි.

ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවන අවස්ථාවලදී අකුණු අනතුරු අවම කර ගැනීමට පියවර ගන්නා ලෙසයිකාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරන්නේ.

Please follow and like us: