ප්‍රදේශ රැසකට මිලිමීටර් 150 ට වැඩි තද වැසි

2019-02-09 at 07:12

දිවයිනේ සබරගමුව හා මධ්‍යම පළාත්වල අතැම් ස්ථානවලට මිලිමීටර් 150 ට වැඩි ඉතා තද වැසි ඇතිවිය හැකි බව කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

එමෙන්ම බස්නාහිර / වයඹ / දකුණු සහ ඌව පළාත්වලට මිලිමීටර් 100 ට වැඩි තද වැසි ඇතිවිය හැකියි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පෙන්වා දෙන්නේ උතුරු මැද පළාතෙත් / මන්නාරම හා වව්නියාව දිස්ත්‍රික් වලත් ඇතැම් ස්ථානවලට මිලිමීටර් 75 ක තරමක තද වැසි ඇතිවිය හැකි බවයි.