ප්‍රදේශ රැසකට මිලිමීටර් 200 ඉක්මවු වැසි

2019-12-08 at 14:51

අම්පාර / මොනරාගල / මඩකලපුව / බදුල්ල යන දිස්ත්‍රික් වලට අද පස්වරුව වන තුරු මිලිමීටර් 200 දක්වා තද වැසි අපේක්ෂා කරන බව ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසනවා.

එහි නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ හා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ප්‍රදීප් කොඩිප්පිලි මහතා සදහන් කලේ පවතින වැසි තත්වය පිලිබද කදුකර ජනතාව වැඩි අවධානයක් යොමු කළ යුතු බවයි.

ආපදා හේතුවෙන් හානියට පත් නිවාස සදහා වන්දි ලබාදීමේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන්ද ප්‍රදීප් කොඩිප්පිලි මහතා කරුණු පැහැදිලි කළා.