පාර්ලිමේන්තු කාර්ය මණ්ඩලය සතියකට වරක් PCR පරීක්ෂණයට – මැති ඇමතිලාටත් ආරාධනා

2021-01-28 at 13:26

පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී සතියකට වරක් කාර්ය මණ්ඩලය අහඹු ලෙස පී.සී.ආර්.පරීක්‍ෂණයට ලක් කිරීම සිදුකරන අතර එම පරීක්‍ෂණ අවස්ථාවන්ට ඉදිරිපත්වන ලෙස ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ටද ආරාධනා කරන බව වේත්‍රධාරි නරේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු මහතා පවසයි.

සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ පූර්ණ සහයෝගය සහිතව, ඉදිරියේ දී පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරයන් පැවැත්වෙන කාලසීමාවන්හීදී මෙන් ම, නොපැවැත්වෙන කාලසීමාවන්හීදී ද  සතියකට වරක් මෙම පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට නියමිතය.

මේ අතර මහනුවර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු වසන්ත යාපා බණ්ඩාර මහතා ආසාධිත බව දැනගැනීමෙන් පසු ඔහු සමඟ සුළු වශයෙන් ඇසුරක් පවත්වා ඇති බවට වාර්තා වූ, හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වෛද්‍ය ගරු උපුල් ගලප්පත්ති මහතා ස්වේච්ඡාවෙන් ම, පී.සී.ආර්. සහ ඇන්ටිජන් පරීක්‍ෂණවලට ඉදිරිපත්ව, ආසාධිත නොවන බවට ලැබී ඇති වෛද්‍ය වාර්තා දැනටමත් වේත්‍රධාරී වෙත ඉදිරිපත් කර ඇත.

2021 ජනවාරි මස 13 වැනි දින සිට මේ දක්වා පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය තුළ ක්‍රියාත්මක කරන ලද වැඩ සටහන් යටතේ අවසන් වරට 190 දෙනෙකු ජනවාරි 25 වන දින පරීක්‍ෂාවට භාජනය කරන ලද අතර එම සියලු දෙනා ආසාධිත නොවන බවට තහවුරු වී ඇත.