පාර්ලිමේන්තු සේවකයින් 04 ක් කොවිඞ් ආසාදිතයින් ලෙස හඳුනාගනී

2021-01-17 at 12:27

පසුගියදා සිදුකරන ලද පී සී ආර් පරීක්ෂණවල ප්‍රතිඵල අනුව පාර්ලිමේන්තු සේවකයින් 04 දෙනෙකු කොවිඞ් ආසාදිතයින් ලෙස හඳුනාගෙන තිබෙනවා.

මැති ඇමතිවරුන් සහ පාර්ලිමේන්තු සේවකයන් 1000 කට ආසන්න පිරිසක් පසුගිය 13 සහ 15 යන දිනවලදී පී සී ආර් පරීක්ෂණවලට ලක් කෙරුණා.

මේ අතර ඉදිරි සතියේ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව හෙට රැස්වනවා.