පාර හදන්න -ජලය දෙන්න අගමැති වරමක් ඉල්ලයි

2020-08-02 at 12:37

ඉදිරි මහ මැතිවරණය ජය ගැනීමෙන් පසු ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධනයට හා පානීය ජල අවශ්‍යතා පුලුල් කිරීමට ප්‍රමුඛත්වය දෙන බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.

ගාල්ල ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකට එක්වෙමින් ඔහු කියා සිටියේ තම පාර්ශවය සතුව නිසි සංවර්ධන සැලැස්මක් ඇති බව ජනතාව අවබෝධ කර ගෙන ඇති බවයි.

 

ගෙවී ගිය වසර 5 ක කාලය තුල රටට ප්‍රයෝජනවත් කිසිදු යමක් සිදුනොවු බවයි රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කලේ.