පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයෙන් අඩපණ වු සියලු ක්ෂේත්‍ර ලබන මාසය වන විට යථා තත්වයට

2019-07-12 at 06:43

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයෙන් අඩපණ වූ මෙරට සියලු ක්ෂේත්‍ර ලබන මාසය අවසන් වනවිට මුලුමනින්ම යථා තත්වයට පත්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බව ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතා පෙන්වා දෙනවා.

අභියෝග රැසක් මධ්‍යයේ වුවද දැවැන්ත සංවර්ධන වැඩපිළිවෙක් ක්‍රියාවට නැංවීමට රජය සමත් වු බවයි දිසාපති සමුලුවට කොළඹදී එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ.