පැය 12 ක් තුළ ගුවන්තොටුපළවල් විවෘත කිරීමට සූදානම්

2020-09-26 at 18:25

සෞඛ්‍ය අංශ හා අදාල නිර්දේශයන් ලබා දෙන්නේනම් පැය 12ක් තුළ සියළු ගුවන් තොටුපළවල් ගුවන් මෙහෙයුම් සඳහා සූදානම් බව ගුවන්සේවා හා ආයෝජන කලාප සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩී. වී. චානක මහතා පවසයි.

රට තුළ පවතින සෞඛ්‍ය පහසුකම් ප්‍රමාණය සහ අපට දරාගත හැකි රෝගීන් ප්‍රමාණය මත මෙම විවෘත කිරීම් තීරණය වන බවත් කොවිඩ් 19න් නිදහස් ගුවන් තොටුපළවල් බවට මෙරට ගුවන් තොටුපළවල් පත් කිරීමට තම අමාත්‍යාංශයට හැකි වී ඇති බවද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසයි.

මෙහිදී තවදුරටත් අදහස් දක්වන ඩී වී චානක මහතා :

“ගුවන්තොටුපළ හා බැඳුනු අනෙක් ප්‍රධාන කාරණය වන්නේ මෙරට සංචාරක ව්‍යාපාරයයි.

එය සම්පූර්ණයෙන්ම මේ වන විට අඩපන වී තිබෙනවා.

දේශීය සංචාරකයන් තුළින් පමණක් සංචාරක ව්‍යාපාරය පවත්වාගෙන යාමට අපහසුයි. ඒ සදහාද රජයේ අවදානය යොමු වි තිබෙන බවද පවසයි.

ඒ අනුව ක්‍රමාණුකූලව සංචාරකයන්ට මෙරට විවෘත කිරීමට අපේක්ෂා කරනව.

සමහරවිට එය කුඩා කණ්ඩායම් වශයෙන් හෝ තනි පුද්ගලයන් වශයෙන් විය හැකියි.

සෞඛ්‍ය නිර්දේශ හා අදාල පාර්ශවයන්ගේ නිර්ණායක මත ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂා කරනව.

කොරෝනා වසංගතයෙන් රට ආරක්ෂා කරගන්නා අතරම කොරෝන සමග අපගේ කටයුතු කරගෙන යාමටත් අප සූදානම් විය යුතුයි.

සංචාරකයන් මිලියන 7ක් මෙරටට ගෙන්වා ගනිමින් රුපියල් බිලියන 10ක කර්මාන්තයක් බවට සංචාරක ව්‍යාපාරය පත්කිරීමට ජනාධිපතිතුමා අපේක්ෂා කලා”