පිරිමි පුද්ගලයන් රාජ්‍ය සේවයට එක්වීමේ අඩුවක් – මධ්‍යම ආණ්ඩුකාර

2021-01-24 at 10:14

මෙරට පිරිමි පුද්ගලයන් රාජ්‍ය සේවයට එක්වීමේ විශාල අඩුවක් පවතින බව මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර ලලිත් යු ගමගේ මහතා පෙන්වා දෙනවා.

මෙම තත්වය ඉදිරියට පැවතුනහොත් ඉදිරියේදි රාජ්‍ය සේවය කාන්තාවන්ට පමණක් සිමා වනු ඇති බවයි මහනුවර පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් ලලිත් යු ගමගේ මහතා කියා සිටියේ.