පෙත්සම් විභාගයේ තීන්දුව දෙන තෙක් අතුරු තහනම දීර්ඝයි

2018-12-07 at 19:27

මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් විභාගයේ අවසන් තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත්කරන තෙක් පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමට එරෙහි අතුරු තහනම දීර්ඝ කිරීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ සත්පුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ල නියෝග කර තිඛෙනවා.

පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවාහැරීමට ජනාධීපතිවරයා නිකුත් කල ගැසට් නිවේදනය අභියෝගයට ලක් කරමින් ගොනුකල මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් විභාගය අද අවසන් කරමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය මෙම නියෝගය නිකුත් කල බවයි නිවුස් රේඩියෝ අධීකරණ වාර්තාකරු කියා සිටියේ.