පොලිස්පතිගේ සමීපතමයින් ලෙස පවසමින් විමර්ශන සදහා බලපෑම් එල්ල කරන බවට තොරතුරක්

2021-01-17 at 07:54

ඇතැම් පුද්ගලයින් විසින් පොලිස්පතිවරයාගේ ඥාතීන් හෝ සමීප මිතුරන් ලෙස පවසමින් පොලිස් ස්ථානයන්හි සිදුකරන ඇතැම් විමර්ශන සදහා බලපෑම් එල්ල කරන බවට තොරතුරු අනාවරණය වී ඇති බව පොලිසිය අවධාරණය කරනවා.

ඒ අනුව පොලිස් ස්ථාන හෝ විශේෂ ඒකක මගින් සිදුකරනු ලබන විමර්ශන සදහා බලපෑම් කිරීමට පොලිස්පතිවරයා විසින් කිසිදු අයෙකුට අනුබල දී නොමැති බවයි පොලිස්පති සී ඩී වික්‍රමරත්න මහතා නිවේදනය කළේ.

එම නිසා ස්ථානධීපතිවරයකුට හෝ විමර්ශන කණ්ඩායම් භාර නිලධාරිවරයකුට යම් පුද්ගලයකු විසින් පොලිස්පතිවරයාගේ ඥාතීන් හෝ මිතුරන් බව දන්වා යම් විමර්ශනයකට බලපෑම් එල්ල කරන්නේ නම් 071 859 1859 / 071 859 2290 හෝ 071 859 2022 යන දුරකථන අංක අමතා ඒ පිළිබදව වහාම තොරතුරු ලබා දීමට පියවර ගන්නා ලෙසයි පොලිස්පතිවරයා දැනම් දෙන්නේ.

මේ ඒ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වන පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍යය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා.