කලුතර බන්ධනාගාරයට හෙරොයින් ටෙනිස් බෝලයක් විසිකරන්න හැදූ පුද්ගලයෙකු කොටු

2020-10-24 at 07:50

කලුතර, සිරිලන්ද බන්ධනාගාරයට හෙරොයින් සහිත ටෙනිස් බෝලයක් විසිකිරීමට රැගෙන ආ පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

එම ටෙනිස් බෝලයේ තිබී හෙරොයින් ග්රෑම් 48 ක් සොයාගත් බවයි පොලිසිය සඳහන් කලේ.