බම්බලපිටිය පොලිස් ක්ෂේත්‍ර බලකා මූලස්ථානය හුදකලා කරයි

2020-11-25 at 17:16

බම්බලපිටිය පොලිස් ක්ෂේත්‍ර බලකා මූලස්ථානය හුදකලා කර තිබෙනවා.

ඒ කොවිඞ් ආසාධිතයන් වාර්තාවීම සැළකිල්ලට ගෙනයි.

මේ වනවිට දිවයින පුරා පොලිස් නිළධාරීන් 1500 කට වැඩි පිරිසකට කොවිඞ් ආසාධනය වී ඇතැයි සඳහන්.