බස්නාහිර නිරෝධායන නීතින් උල්ලංඝණය සොයන්න අද දිනයේද මෙහෙයුම්

2021-01-17 at 06:45

බස්නාහිර පළාත තුළ ආයතනවල නිරෝධායන නීතින් උල්ලංඝණය කරන්නේද යන්න පිළිබද සොයා බැලීමට පොලිස් පරිසර කොට්ඨාශයේ නිලධාරින් සහ සෞඛ්‍ය නිලධාරින් විසින් අද දිනයේදී මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කරන බව පොලිසිය පවසනවා.

පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා කියා සිටියේ ඔක්තෝම්බර් මස 15 වනදා නිකුත් කළ සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ ගැසට් පත්‍රයට අදාළව ආයතන තුළ කටයුතු සිදුකර තිබේදැයි මෙහිදී සොයා බලන බවයි.

මේ ඒ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වන පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා.