බස්නාහිර පලාතේ ඡන්ද විමසීමේ කටයුතු සාමකාමී

2019-11-16 at 10:04

ජනාධිපතිවරණයට අදාළව මේ වන විට කොළඹ දිස්ත්‍රිකයේ මැතිවරණ කටයුතු ඉතා සාමකාමීව ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන 1165 තුල සිදුවන බව දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිලධරි සුනිල් කන්නන්ගර මහතා පවසනවා.

ජනතාවට උදාසනින්ම තමන්ට නියමිත ඡන්ද මධ්‍යස්ථානය වෙත ගොස් ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන ලෙසයි දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිලධරි සුනිල් කන්නන්ගර මහතා ඉල්ලා සිටින්නේ.

මේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් පී සුනිල් ජයලත් මහතා

කලුතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් යූ ඩී සී ජයලාල් මහතාද මැතිවරණ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් මෙලෙස අදහස් පළ කළා.

මේ නිව්ස් රේඩියෝ රත්නපුර දිස්ත්‍රික් වාර්තාකරු ප්‍රගීත් ජානක

ශ්‍රී ලංකාවේ 7 වන විධායක ජනාධිපතිවරයා තෝරා ගැනීම සඳහා වන ඡන්ද විමසීම මේ වන විට ඉතා සාමකාමී පැවැත්වෙන්වා. අද පෙරවරු 7ට ආරම්භ වූ ඡන්ද විමසුම මේ වන විට පැය තුනක කාලයක් අවසන්.