බස්නාහිර පාසල් විවෘත කිරීම ගැන අද විශේෂ සාකච්ඡාවක්

2021-01-20 at 07:13

බස්නාහිර පළාතේ පාසල් විවෘත කිරීම සම්බන්ධයෙන් වන සාකච්ඡාවක් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේදී අද පැවැත්වෙනවා.

සමස්ත පළාතක් වශයෙන් හෝ දිස්ත්‍රික් වශයෙන් හෝ පාසල් වශයෙන් නැවත විවෘත කිරීම සම්බන්ධයෙන් එහිදී අවසන් තීරණයක් ගැනීමටයි නියමිතව ඇත්තේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් ඉදිරි දින කිහිපය තුළදී නිල වශයෙන් දැනුම් දෙනු ඇති බව යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා සඳහන් කලා.