මරණ දඩුවම ගැන ගමෙන් අහන්න – මන්ත්‍රී අමරවීර

2019-07-14 at 17:23

මරණිය දණ්ඩනය දිම සම්බන්ධයෙන් වන ජනාධිපතිවරයාගේ ස්ථාවරයට ග්‍රාමිය ජන සමාජයේ ප්‍රසාදයක් ඇති බවයි මන්ත්‍රී මහින්ද අමරවිර මහතා පවසනවා.

ඇඹිලිපිටියේ අද පැවැති උත්සවයකට එක්වෙමිනුයි මහින්ද අමරවිර මහතා මේ බව සදහන් කළා.

 

Please follow and like us: