මරදාන-දෙමටගොඩ / බෙන්තොට-කටුකුරුන්ද / යත්තල්ගොඩ-කොටුව / වයික්කාල-කොටුව දුම්රිය නතර නොකෙරේ

2020-10-24 at 08:25

නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය බලාත්මක ප්‍රදේශ හරහා ධාවනයේදී දුම්රිය ස්ථාන කිහිපයක දුම්රිය නතර කිරීමක් සිදු නොවන බව පාලක මැදිරිය පවසනවා.

ඒ අනුව ප්‍රධාන මාර්ගයේ යත්තල්ගොඩ සිට කොළඹ කොටුව දක්වාත් / පුත්තලම මාර්ගයේ වයික්කාල සිට කොළඹ කොටුව දක්වා මෙන්ම මුහුදුබඩ මාර්ගයේ බෙන්තොට සිට කටුකුරුන්ද දක්වා දුම්රිය නතර කෙරෙන්නේ නැහැ.

එමෙන්ම මරදාන සහ දෙමටගොඩ දුම්රිය ස්ථානවලද දුම්රිය නැවැත්වීමක් ද සිදුනොවන බවයි දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ.

කෙසේවෙතත් උසස් පෙළ විභාගය සඳහා පෙනී සිටින සිසුන් වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක විශේෂ දුම්රිය සේවා තවදුරටත් ක්‍රියාත්මකයි.