මහනුවර සියලු පාසල්වලට හෙට සිට ලබන මස 04 වනදා දක්වා නිවාඩු

2020-11-25 at 16:28

KANDY

මහනුවර නගර සීමාවේ ඇති සියලු පාසල්වලට හෙට (26) සිට ලබන මස 04 වනදා දක්වා නිවාඩු දීමට තීරණය කල බව මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර ලලිත් යූ ගමගේ මහතා සඳහන් කලා.

කොවිඞ් ආසාධිතයන් හමුවීම ඉහළ යාම සැළකිල්ලට ගෙනයි මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ.