මදූෂ් ඇල්ලීමේ ගෞරවය UNP එකටත් අයිතියි

2019-02-12 at 07:18

මාකඳුරේ මධූෂ් අත්අඩංගුවට ගැනීම දීර්ඝ කාලීන සැලසුම් දාමයක ප්‍රතිඑලයක් මිස ක්ෂණික මෙහෙයුමක ප්‍රතිඑලයක් නොවන බව බන්ධනාගාර අමාත්‍යාංශයේ අධීක්ෂණ මන්ත්‍රී එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජයපාල හෙට්ටිආරච්චි මහතා අවධාරණය කරනවා.

ජනාධිපතිවරයා විසින් නීතිය හා සාමය අමාත්‍යාංශය පවරාගැනීමෙන් පසු මාකඳුරේ මදූෂ් අත්අඩංගුවට ගත් බවට වන තර්ක සාවද්‍ය බවයි මන්ත්‍රීවරයා කියා සිටියේ.