මැතිවරණය කල් දැමීම කාලෝචිතයි -CMEV

2020-03-20 at 05:07

මහ මැතිවරණය කල් දැමීමට මැතිවරණ කොමිසම ගත් තීරණය ඉතා කාලෝචිත එකක් බව මැතිවරණ ප්‍රචන්ඩ ක්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය පවසනවා.

එහි සම්බන්ධිකාරක මංජුල ගජනායක මහතා නිව්ස් රේඩියෝවට කියා සිටියේ කොරෝනා රෝග අවධානම සමග මහ මැතිවරණයකට සුදුසු වාතාවරණයක් රට තුල නොපවතින බවයි.