මැතිවරණ අපේක්ෂක වියදම් පාලනයට ශක්තිමත් නීති පද්ධතියක් ඕනෑ

2019-08-14 at 12:52

මැතිවරණ අපේක්ෂකයන්ගේ වියදම් පාලනය සම්බන්ධයෙන් ශක්තිමත් නීති පද්ධතියක් මෙරට තුළ ස්ථාපිත විය යුතු බව පැෆරල් සංවිධානය අවධාරණය කරනවා.

එහි විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා කොළඹ අද පැවැති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් සදහන් කලේ ඇතැම් අපේක්ෂකයන් ඔවුන්ගේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරය වෙනුවෙන් අති විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් වියදම් කරන බවයි.

ඒ සදහා වන නිදසුන් කිහිපයක්ද රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා මෙලෙස පෙන්වා දුන්නා.

පළාත් සභා මැතිවරණය ජනාධිපතිවරණයට ආසන්න දිනයකදී පැවැත්විය යුතු බවයි රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා ප්‍රකාශ කළේ.