ආදිවාසීන්ගේ හිස් කබල් 9 ක් ගේන්න වන්නියලැත්තන් බ්‍රිතාන්‍යයට

2019-11-22 at 16:28

සියවස් 2 කට පෙර ලංකාවෙන් රැගෙනගිය බව කියන මිනිස් හිස් කබල් 9ක් යළි මෙරටට භාරදීමට බ්‍රිතාන්‍යයේ එඩින්බර් සරසවිය තීරණය කර තිබෙනවා.

එම සරසවියේ නිල වෙබ් අඩවිය ප්‍රකාශ කළේ වසර 200කට වඩා පැරණි මෙම හිස් කබල් ලංකාවේ වැදි ජනතාවට අයත් වන බවයි.

පර්යේෂණ අවශ්‍යතා සදහා මෙරටින් එම මිනිස් හිස් කබල් රැගෙන ගොස් තිබුණා.

සිය ජන ප්‍රජාවට අයත් මෙම හිස් කබල් යළි භාරගැනීම සදහා වැදි නායක ඌරුවරිගේ වන්නිල ඇත්තන්ද එම සරසවියේ පවත්වන උත්සවයකට එක්ව සිටි බව සදහන්.

එහිදී ඌරුවරිගේ වන්නිල ඇත්තන් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ සිය වර්ගයට අයත් මුතුන් මිත්තන්ගේ හිස් කබල් යළිත් ඔවුන්ගේ නිජ භූමියට ලබාදීම පිළිබද ස්තූතිවන්ත වන බවයි.