මුල්ලේරියාව රෝහලට පැමිණි රෝගීන් දෙදෙනෙකුටත් කොරෝනා

2020-10-22 at 14:46

මුල්ලේරියාව රෝහලෙන් ප්‍රතිකාර ලබාගැනීම සදහා පැමිණි රෝගීන් දෙදෙනෙකු කොරෝනා අසාදිතයන් ලෙස හදුනාගෙන තිබෙනවා.

මෙම රෝගීන් දෙදෙනා උණ සහ සෙම්ප්‍රතික්ෂාව රෝග සඳහා ප්‍රතිකාර ලබාගැනීමට පැමිණි අවස්ථාවේදී සිදුකල අහඹු පී සී ආර් පරීක්ෂණයකින් පසුවයි ඔවුන් දෙදෙනා කොරෝනා ආසාදිතයින් ලෙස හදුනාගෙන ඇත්තේ.

මෙම රෝගීන් දෙදෙනා උඩුමුල්ල හා මාලිගාගොඩැල්ල යන ප්‍රදෙශ වල පදිංචිකරුවන් වන අතර මේ වනවිට ඔවුන් කොවිඩි ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක් වෙත යොමුකර තිබෙනවා.