මුහුද රළු වෙයි – ධීවරයන්ට අනතුරු ඇගවීමක්

2019-06-24 at 14:18

මාතර සිට හම්බන්තොට හරහා පොතුවිල් දක්වා වෙරළට ඔබ්ඛෙන් වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගය විටින් විට පැයට කිලෝමීටර 70 දක්වා වැඩිවීමේ අවදානමක් පවතින බව කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙනවා.

මේ හේතුවෙන් එම මුහුදු ප්‍රදේශ රලු හෝ ඉතා රළු විය හැකි බවයි කාළගුණ වාර්තාවේ දැක්වෙන්නේ.

මීගමුව සිට පුත්තලම දක්වා වෙරළට ඔබ්ඛෙන් වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගය විටින් විට පැයට කිලෝමීටර 60 දක්වා වැඩි විය හැකි අතර එම මුහුදු ප්‍රදේශද විටින් විට රළු විය හැකියි.

ත්‍රිකුණාමලය සිට කන්කසන්තුරය හරහා පුත්තලම වෙරළට ඔබ්ඛෙන් වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගය විටින් විට පැයට කිලෝමීටර 50 දක්වා වැඩි වීමේ හැකියාවක් පවතිනවා.

ඒ අනුව එම මුහුදු ප්‍රදේශද විටින් විට තරමක් රළු විය හැකියි.

ධීවර හා නාවුක ප්‍රජාව මේ පිළීබද ඉතා අවධානයෙන් කටයුතු කරන ලෙසයි කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ඉල්ලා සිටින්නේ.