මෙතෙක් වාර්තා වී ඇති පැමිණිළි සංඛ්‍යාව 65 – පැෆරල්

2019-11-16 at 12:11

ඡන්ද විමසීම ආරම්භ වූ මොහොතේ සිට මේ දක්වා ගත වූ කාලය තුල පැමිණිලි 65 ක් වාර්තා වූ බවයි පැෆරල් සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා ප්‍රකාශ කළේ.


eget elit. luctus vel, tempus sed vulputate,