මෙතෙක් වාර්තා වී ඇති පැමිණිළි සංඛ්‍යාව 65 – පැෆරල්

2019-11-16 at 12:11

ඡන්ද විමසීම ආරම්භ වූ මොහොතේ සිට මේ දක්වා ගත වූ කාලය තුල පැමිණිලි 65 ක් වාර්තා වූ බවයි පැෆරල් සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා ප්‍රකාශ කළේ.