මෙරටට පැමිණෙන සංචාරකයන් වෙනුවෙන් නව පරිගණක යෙදවුමක්

2020-10-20 at 14:21

කොවිඩ් 19 පාලනය කිරීමෙන් පසු මෙරටට පැමිණෙන සංචාරකයන් වෙනුවෙන් නව පරිගණක යෙදවුමක් (app) හදුන්වා දීමට යයි.

මෙම පරිගණක යෙදවුම නිර්මානය කිරීම සදහා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියට ප්‍රතිපාදන ලබා දී ඇත්තේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩ සටහනයි.

එය නිර්මානය කර ඇත්තේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ආයතනය (ICTA) විසිනි.

කොවිඩ් වසංගතය තත්ත්වය යටතේ ශ්‍රී ලංකාව සංචාරකයන් සදහා විවෘත කිරීමේදී ඔවුන් මෙරටට ගොඩ බැසීමට පෙර සිටම ඔවුන් පිළිබද සියළු තොරතුරු ලබා ගැනීම මෙම නව පරිගණක යෙදවුම හදුන්වා දීමේ අරමුණයි.

දිවයිනට පැමිණෙන සංචාරකයන් සම්බන්ධ පී.සී.ආර් පරීක්ෂණ වාර්තා මෙන්ම ඔවුන් සංචාරය කරනු ලබන ප්‍රදේශ, ලැගුම්ගන්නා ස්ථාන හා අදාල කාල වකවානු පිළිබද දත්ත ලබා ගැනීම මෙමගින් කටයුතු කෙරේ.

මෙරටට පැමිණෙන සංචාරකයෙකුට වීසා අනුමැතිය ලබා දෙන අවස්ථාවේදී මෙම පරිගණක යෙදවුමට ඔහු හෝ ඇය සම්බන්ධ කර ගැනෙනු ඇත.

එම සංචාරකයන්ට මෙරටට පැමිණීමට අනුමැතිය ලබා දෙන විටම ඔවුන් පිළිබදව සියළු තොරතුරු මෙරට සියලුම දිස්ත්‍රික්කවල මහජන සෞඛ්‍ය බළධාරීන් ඇතුළු අදාල අංශ වෙත ලබා දීමටද නියමිතයි.

මෙම පරිගණක යෙදවුමට මෙරට සංචාරක ස්ථාන පිළිබද තොරතුරු ද ඇතුලත් කිරීමට අපේක්ෂිතයි.

දැනටමත් මෙරට සංචාරක ස්ථාන 4600ක් පුරාවිද්‍යා වටිනාකම් සහිත සිද්ධස්ථාන 175ක් පුරා තිබේ.

එම තොරතුරු මෙම යෙදවුමට ඇතුලත් කිරීමට නියමිතය. මීට අමතරව මෙරටට පැමිණෙන සංචාරකයන්ට හදිසි අවස්ථාවකදී ඔවුන් නතර වී සිටින ප්‍රදේශයේ සංචාරක පොලීසිය සෘජුවම සම්බන්ධ කර ගැනීමටද මෙමගින් හැකියාව ලැබේ.

මෙම නව පරිගණක යෙදවුම ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවත් සමග හවුලේ ක්‍රියාත්මකයි.

ඒ නිසා එය භාවිතය සදහා අවශ්‍ය අනුමැතිය සදහා ඇමති මණ්ඩලයට කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.