මෙවර පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂත්වය කෙහෙළිය කියයි

2020-06-30 at 15:23

මෙවර මහ මැතිවරණයේදී අන්තවාදීන්ගෙන් තොර පාර්ලිමේන්තුවක් ස්ථාපිත කිරීමේ හැකියාව ඇතැයි හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා පවසනවා.

මහනුවරදී මාධ්‍යයට අදහස් දක්වමින් ඔහු කියා සිටියේ අන්තවාදීන්ගෙන් තොර පාර්ලිමේන්තුවක් ස්ථාපිත කිරීමට මහජන සහයෝගය අවශ්‍ය බවයි