මේ පාර තරුණ ඡන්ද බහුතරය පොහොට්ටුවටයි

2020-06-30 at 12:38

ඉදිරි මහ මැතිවරණයේදී රටේ තරුණ ප්‍රජාව අතරින් බහුතරය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොදුජන සන්ධානය වටා ඒකරාශි වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බව හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මහතා පවසනවා.

අනුරාධපුරයේදී මාධ්‍යයට අදහස් දක්වමින් ඔහු කියා සිටියේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා බලයට පත්වී කෙටි කාලයක් තුල තරුණයක් වෙනුවෙන් විශාල වැඩ කොටසක් ඉටු කළ බවයි.