මෛත්‍රීගෙන් පාස්කු කොමිසම සාක්ෂි විමසා අවසන්

2020-11-25 at 16:52

හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා 08 වන දිනයටත් පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාර පිළිබඳ විමර්ශනය කරන ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි දී පිටත්ව ගොස් තිබෙනවා.

ඔහු අද දිනයේදී පැය 05 කට ආසන්න කාලයක් ප්‍රකාශ දී තිබුණා.

සිරිසේන මහතාගෙන් සාක්ෂි විමසීම අදින් අවසන් වන බව සඳහන්.