මෛත්‍රී රනිල්ගේ ඡායාරූපයක් ඉල්ලයි

January 12, 2019

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ඡායාරූපයක් මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේ වහා ප්‍රදර්ශනය කරන ලෙස පළාත් ආණ්ඩුකාර මෛත්‍රී ගුණරත්න මහතා අවධාරණය කරනවා.

මහනුවර පිහිටි මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේදී සිය ධුරයේ වැඩ භාර ගනිමින් ඔහු කියා සිටියේ මෙතෙක් කලක් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේ අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ඡායාරූපයක් ප්‍රදර්ශනය කර නොතිබු බවයි.