මොනදේට බදු ගැහුවත් ආහාරවල බදු වැඩි කරන්න එපා – අජිත් පී පෙරේරා

2020-05-23 at 16:14

කොරෝනා වසංගතය හමු මහජනතාවට සිය ආදායම් මාර්ග පවා අහිමිවී ඇති අවස්ථාවක ආහාර ද්‍රව්‍ය සඳහා බදු පැනවීමෙන් වළකින ලෙස හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් පී පෙරේරා මහතා රජයෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා.

ආනයනික ආහාර ද්‍රව්‍ය රැසක බදු ප්‍රතිශතය ඉහල දැමීමට රජය ඊයේ ගත් තීරණය පිළිබඳ මාධ්‍යයට අදහස් දක්වමිනුයි ඔහු මෙම ඉල්ලීම කළේ.