යහපාලනය වැනසුනා – ඩී වී චානක

2019-01-12 at 07:06

ජනතාවගේ ඡන්ද අයිතිය ලබා නොදීම මගින් යහපාලනයේ අරුත විනාශ වී ඇති බවට එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩී වී චානක මහතා චෝදනා කළා.

පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් දක්වමිනුයි ඔහු මේ බව කියා සිටියේ.

Please follow and like us: