යහපාලනය වැනසුනා – ඩී වී චානක

January 12, 2019

ජනතාවගේ ඡන්ද අයිතිය ලබා නොදීම මගින් යහපාලනයේ අරුත විනාශ වී ඇති බවට එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩී වී චානක මහතා චෝදනා කළා.

පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් දක්වමිනුයි ඔහු මේ බව කියා සිටියේ.