රංජන් ගේ පාර්ලිමේන්තු අසුන පුරප්පාඩු වී ඇතැයි නීතිපති පාර්ලිමේන්තුවට දන්වයි

2021-01-19 at 05:45

අධිකරණයට අපහාස කිරීම සම්බන්ධයෙන් වසර 04 ක බරපතළ වැඩ සහිත සිර දඩුවම් නියම වූ රන්ජන් රාමනායක මහතාගේ පාර්ලිමේන්තු අසුන පුරප්පාඩු වී ඇති බව නීතිපති දප්පුල ද ලිවේරා මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තු මහලේකම් ධම්මික දසනායක මහතාට දැනුම් දී තිබෙනවා.

නීතිපතිවරයාගේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරිනී රජයේ අධිනීතිඥ නිශාරා ජයරත්න මෙනෙවියයි ඒ බව සඳහන් කලේ.