රජයේ නොහැකියාව වසා ගන්න එජාප අර්බුදයක් ගැන කියනවා

2020-02-14 at 13:30

විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ පෙරවරුවේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජිත් විජයමුණි සොයිසා මහතා පෙන්වා දුන්නේ රජයේ ඇති නොහැකියාව වසා ගැනීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අර්බුදයක් සම්බන්ධයෙන් කථාබහක් නිර්මාණය කර ඇති බවයි.