රාජ්‍ය පරිපාලන සේවකයින්ගේ වර්ජනය නවතියි

2019-09-12 at 06:51

අසනීප නිවාඩු වාර්තා කරමින් දින දෙකක් ක්‍රියාත්මක කළ වෘත්තීය කි්‍රයාමාර්ගය තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවා සංගමය තීරණය කර තිඛෙනවා.

ඒ අනුව අද දිනයේ සාමාන්‍ය පරිදි සේවා සඳහා එක්වන බවයි සංගමයේ ලේකම් රෝහණ ද සිල්වා මහතා නිවුස් රේඩියෝවට කියා සිටියේ.

ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කරගනිමින් ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවා සංගමය ක්‍රියාත්මක කළ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය හේතුවෙන් ප්‍රධාන රාජ්‍ය ආයතන රැසකට පසුගිය දින කිහිපයේදී දැඩි බලපෑමක් එල්ලවී තිබුණා.

ජනාධිපති ලේකම්වරයා සහ රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යශයේ ලේකම්වරයා සමගද තම ඉල්ලීම් සම්බන්ධයෙන් ඊයේ දිනයේදී විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූ බවයි ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවා සංගමයේ ලේකම් රෝහණ ද සිල්වා මහතා සඳහන් කළේ.