රිය අනතුරු / හිංසන / වැටීම් පහළට – ගිණිකෙලි ඉහළට

2019-04-16 at 11:44

මෙවර උත්සව සමයේ හදිසි අනතුරු හේතුවෙන් පුද්ගලයින් 647 දෙනෙකු කොළඹ ජාතික රෝහලෙන් ප්‍රතිකාර ලබා ගෙන තිඛෙනවා.

ඉන් 174 ක් මහා මාර්ග අනතුරුවලට ලක්වූවන්. පෙර වසර හා සැසදීමේදී එම සංඛ්‍යාව සියයට දහයක අඩුවීමක් බවයි කොළඹ ජාතික රෝහලේ ප්‍රකාශිකාවක සදහන් කලේ.

නිවසේ සිදුවූ අනතුරු හේතුවෙන් පුද්ගයින් 192 ක් ප්‍රතිකාර ලබා ගෙන ඇති අතර එය පෙර වසර හා සැසදීමේදී සියයට හයක අඩුවීමක්.

හිංසන සිද්ධීන් හේතුවෙන් 70 දෙනෙකු ප්‍රතිකාර ලබාගෙන ඇති අතර 2018 වසර හා සැසැදීමේදී එය සියයට දහයක අඩුවීමක් ලෙසිනුයි සටහන් වන්නේ.

වැටීම් හේතුවෙන් 75 දෙනෙකු ප්‍රතිකාර ලබා ගෙන ඇති අතර එය සියයට දොලහක අඩුවීමක්.

කෙසේවෙතත් පෙර වසර හා සංසන්දනය කිරීමේදී මේ වසරේදී සිදුවූ ගිණිකෙලි අනතුරු සංඛ්‍යාව ඉහල ගොස් ඇති අතර ගිනිකෙලි අනතුරු හයක් මේ වසරේදී වාර්තා වී තිඛෙනවා.

ගිය වසරේදී වාර්තා වී තිබුනේ එක් ගිණිකෙලි අනතුරක් පමණයි.

Please follow and like us: