රෝගී වූ දයාසිරි ජ’පුර රෝහලට

2019-02-12 at 18:03

හදිසි රෝගී තත්වයක් හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහ ලේකම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දයාසිරි ජයසේකර මහතා රෝහල්ගත කර තිඛෙනවා.

ඔහු ඇතුළත් කර ඇත්තේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර ශික්ෂණ රෝහලටයි.