ලංගම ධාවනය සාමාන්‍ය අතට

2019-04-16 at 11:47

ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලයේ පළාත්බද සේවා හා දුර ගමන් සේවා මේ වන විට සාමාන්‍ය පරිදි ක්‍රියාත්මක බව ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී ධාවන පී.එච්.ආර්.ටී චන්ද්‍රසිරි මහතා පවසනවා.

නිව්ස් රේඩියෝ කළ විමසීමකදී ඔහු කියා සිටියේ ගම්බිම් බලා ගිය ජනතාවට නව වසරේදී නැවත පැමිණීමට අවශ්‍ය ප්‍රවාහන පහසුකම් සියල්ල මේ වන විට සම්පාදනය කර ඇති බවයි.

එක් එක් පළාත්වල ලංගම බස් රථ ධාවනය වන ආකාරය පිළිබද නිරීක්ෂණය සදහා නිලධාරීන් අනුයුක්ත කර ඇති බවද ඔහු කියාසිටියා.

Please follow and like us: