ලබන 29 හා 30 ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විශේෂ රැස්විමක්

2019-07-14 at 17:18

ලබන 29 හා 30 යන දෙදින තුල ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විශේෂ රැස්විමක් පැවැත්වෙන බව තැපැල් හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය M.H.A  හලිම් මහතා පවසනවා.

රට තුල  සහජිවනය ඇති කිරිමට අදාල ක්‍රියාමාර්ග පිළිබද එහිදි පුලුල් අවදානයක් යොමු කරන බවයි අද මහනුවරදි මාධ්‍යයට අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කලේ