ලෝක ගුවන් විදුලි දිනය අදයි

2020-02-13 at 06:28

ලෝක ගුවන් විදුලි දිනය අදට යෙදී තිබෙනවා.

යුනෙස්කෝ සංවිධානය විසින් 2010 වසරේදීයි ප්‍රථම වරට එය සමරනු ලැබුවේ.

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය විසින් 1946 වසරේ පෙබරවාරි 13 වන දින ගුවන් විදුලි සේවාවක් ආරම්භ කිරීමයි අද දිනයේදී එය සැමරීමට හේතුවී ඇත්තේ.

මෙවර ලෝක ගුවන් විදුලි දිනය සැමරෙන්නේ ”විවිධත්වය” යන්න තේමා කරගෙනයි.