වන අලි ගැටලුවට අධියර කිහිපයකින් විසදුම්

2019-12-15 at 06:54

වන අලින් ගම්වැදීමේ ගැටලුවට අධියර කිහිපයක් යටතේ නිසි විසදුම් ලබාදෙන බව වනජීවි සම්පත් රාජ්‍ය අමාත්‍ය විමලවීර දිසානායක මහතා පවසනවා.

නිව්ස් රේඩියෝවට අදහස් දක්වමින් ඔහු සදහන් කලේ සිවිල් ආරක්ෂක බලකායේ සහය ඇතිව ඒ සදහා වන මූලික වැඩපිළිවෙල ආරම්භ කර ඇති බවයි.

අලි වැටවල් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම / ගොවීන්ට අලි වෙඩි ලබාදීම ආදී වැඩසටහන්ද මේ වන විට බලාත්මක බව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා කියා සිටියා.

වන අලි ගැටලුව සදහා විසදුම් ලබාදීමේදී ඊට ජනතාවගේද සහය අත්‍යවශ්‍ය බවයි විමලවීර දිසානායක මහතා ප්‍රකාශ කලේ.

ක්‍රමවත් සැලැස්මක් නිසි පරිදි ක්‍රියාවට නැංවුවහොත් එමගින් වන අලි ගැටලුවට සාර්ථක විසදුමක් හිමිවන බවයි වනජීවි සම්පත් රාජ්‍ය අමාත්‍ය විමලවීර දිසානායක මහතා අවධාරණය කළා.