වරායේ වර්ජනය – දිනක පාඩුව රුපියල් මිලියන 700 ක්

2020-08-01 at 14:26

කොළඹ වරායේ සේවකයන් ආරම්භ කර ඇති අඛණ්ඩ වැඩ වර්ජනය හේතුවෙන් දිනකට රුපියල් මිලියන 700ක පමණ අලාභයක් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියට සිදුවන බව වර්ජනයේ නිරත වෘත්තීය සමිති පෙන්වා දෙනවා.

කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ අයිතිය යටතේ පවත්වාගෙන යන ලෙස ඉල්ලමින් වරාය සේවකයන් පසුගිය දින කිහිපයේ වෘත්තීය ක්‍රීයාමාර්ගවල නිරතවූ අතර එය තවදුරටත් දැඩි කිරීමේ අරමුණ ඇතිවයි ඊයේ පස්වරුවේ සිට අඛණ්ඩ වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කළේ.

ඊයේ රාත්‍රීයේ අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා සහ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදය ගම්මන්පිල මහතා සමග වරාය වෘත්තිය සමිති පැවත්වූ සාකච්ඡාවද විසඳුමකින් තොරව අවසන් වුණා.

අද දිනයේ මේ දක්වා කිසිඳු සාකච්ඡාවකට කැඳවීමම් ලැබී නොමැති බවයි කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය සුරකීමේ වෘත්තීය සමිති එකමුතුවේ සාමාජික ප්‍රසන්න කලුතරගේ මහතා නිවුස් රේඩියෝවට කියා සිටියේ.