ව්‍යාජ පාරිභෝගික නිළධාරීන්ගේ හොර වැඩක් ගැන පැමිණිලි

2018-12-07 at 10:42

පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබද අධිකාරියේ නිළධාරීන් ලෙස ව්‍යාජව පෙනී සිටින කණ්ඩායමක් වෙලදසැල් පරීක්ෂා කර ව්‍යාපාරිකයන් බිය ගන්වා මුදල් ඉල්ලා සිටීමේ සිදුවීම් රැසක් පිළිබද පැමිණිලි ලැබී ඇතැයි පාරිභෝගික අධිකාරිය පවසනවා.

විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබද අධිකාරිය සදහන් කළේ අධිකාරියේ විමර්ශණ නිළධාරීන් පමණක් වෙලෙදපොල වැටලීම් හා විමර්ශණ සිදු කරන බවයි.

ඔවුන් එම ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කිරීමට පෙර සිය රාජකාරී හැදුනුම්පත ඉදිරිපත් කර අනන්‍යතාවය හෙළි කරන බවද අධිකාරීය අවධාරණය කරනවා.

එමෙන්ම පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියේ නිළධාරීන් කිසිදු අවස්ථාවකදී ව්‍යාපාරිකයන්ගෙන් මුදල් ඉල්ලීමක් සිදු නොකරන අතර රාජකාරී කටයුතුවලින් අනතුරුව ඔවුන් එම රාජකාරියට අදාලව ලිඛිත සටහනක්ද වෙලෙදසැල් හිමියාට ලබාදෙනවා.

අදාල සටහනේ අධිකාරියේ දුරකථන අංක හා ලිපිනය අන්තර්ගතයි.

එබැවින් පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබද අධිකාරියේ නිළධාරීන් ලෙස පෙනී සිටින අයගේ අනන්‍යතාව පිළිබද යම් සැකයක් මතු වුවහොත් එය තහවුරු කර ගැනීම සදහා 077 1088 922 යන දුරකථන අංකයට හෝ 077 1088 921 යන දුරකථන අංක අමතන ලෙසයි අධිකාරීය ජනතාවට දැනුම් දෙන්නේ.

එවැනි වංචනික පුද්ගලයින් පිළිබද ලගම ඇති පොලිස් ස්ථානයට හෝ අධිකාරියට දැනුම්දීෙමේ හැකියාව ජනතාවට පවතිනවා.

මෙවන් ව්‍යාජ නිළධාරීන්ට මුදල් ලබාදීමෙන් වලකින ලෙසයි පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබද අධිකාරිය ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරන්නේ.

Please follow and like us: