වැඩ භාර ගත් අමරවීරගෙන් වෘත්තිය සමිතිවලට ඉල්ලීමක්

2019-11-22 at 17:13

ශක්තිමත් ප්‍රවාහන කේෂ්ත්‍රයක් ගොඩනැගිම වෙනුවෙන් සියලු දෙනා එක්ව කටයුතු කළ යුතු බව මගී ප්‍රවාහන හා කළමණාකරන සහ විදුලිබල සහ බලශක්ති අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසනවා.

මගී ප්‍රවාහන හා කළමණාකරන අමාත්‍යංශයේ රාජකාරි ආරම්භ කරමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළා.

රටේ ආර්ථික තත්වය නිවරදිව තේරීම් ගෙන කටයුතු කරන්නැයි මෙහිදී අමාත්‍යවරයා ප්‍රවාහන වෘත්තිය සමිතිවලින් ඉල්ලිමක් ද කළා.